Home

Colofon

Disclaimer
De samenstellers besteden uiterste zorg aan het op www.natuurinformatie.nl weergeven van juiste informatie.
De samenstellers aanvaarden echter geen†enkele aansprakelijkheid†voor schade als†gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de internetsite natuurinformatie.nl

Via natuurinformatie.nl wordt toegang geboden tot†door derden vervaardigde internetsites en/of informatiebronnen. De aanbieding van deze bronnen geschiedt met de grootst mogelijk zorg. De samenstellers aanvaarden echter geen aansprakelijkheid†voor schade als gevolg van het gebruik op welke wijze dan ook van deze, door derden vervaardigde informatie.

Aan de inhoud van†deze website kunnen overigens†geen rechten worden ontleend.†

Vragen
Inhoudelijke vragen kunt u stellen door in navigatiebalk 'vragen' aan te klikken.