Home

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek stimuleert wetenschappelijk onderzoek van topkwaliteit aan Nederlandse universiteiten en instituten. Kwaliteitsbevordering en vernieuwing van onderzoek staan centraal.

NWO richt zich op alle in Nederland beoefende wetenschapsgebieden, van natuurkunde tot criminologie en van informatietechnologie tot minderhedenonderzoek.

NWO wil Nederlands onderzoek op het hoogste niveau in de wereld brengen. Wetenschap is deels ook 'topsport'. Alleen het beste is goed genoeg. Slechts permanent streven naar kwaliteitsverbetering biedt toponderzoek een kans. NWO selecteert streng op kwaliteit van de jaarlijks ingediende onderzoeksvoorstellen. Alleen uitmuntende onderzoekers ontvangen individuele steun.

NWO houdt de vinger aan de pols in het soms snel verschuivende wetenschappelijke spectrum. Zij speelt in op veelbelovende trends en nieuwe onderzoeksontwikkelingen, die vaak meerdere traditionele disciplines omvatten. Denk aan onderzoek naar genen, dat de 'klassieke' medische, biotechnologische en chemische werkvelden omvat, maar ook de informatica erin betrekt en zelfs een duidelijke maatschappelijke component heeft.

NWO voert een actief voorlichtingsbeleid dat zich richt op onderzoekers, maar ook op de media, de politiek en het 'grote' publiek.

Website: www.nwo.nl