Home

Naturalis

Naturalis is het nationale natuurhistorische museum in Leiden

De tentoonstellingen van het museum vertellen het verhaal van systeem aarde, uiteenvallend in twee delen:

  • de onderliggende processen die de aarde en het leven op aarde sturen.
  • de output daarvan in de vorm van biologische en geologische diversiteit: in soorten, maar bijvoorbeeld ook in verschijnselen en landschappen.

Naturalis heeft ook een wetenschappelijke opdracht:

  • de biologische en geologische diversiteit van de aarde in kaart brengen en catalogiseren, zowel in het heden als in het verleden.
  • de veroorzakende biologische en geologische mechanismen beschrijven en verklaren.

Naturalis beheert een archief van de natuur met meer dan†tienmiljoen collectiestukken.

De kennis die†het museum†over de natuur vergaart, wordt verspreid via wetenschappelijke uitgaven, vaste en tijdelijke tentoonstellingen, educatieve programma's en Natuurinformatie.nl.

website: www.naturalis.nl