Home

Nederlandstalige natuurinformatie op één plek vindbaar en doorzoekbaar

Natuurinformatie.nl
Bundelt biologische en geologische informatie van 21 Nederlandse kennisinstellingen in één website. De afzender van de informatie is te herkennen aan het logo in de titelbalk. Primaire doelgroep is het voortgezet onderwijs.

Vraaggestuurde uitbouw
De redactie werkt antwoorden op vragen zo veel mogelijk om tot nieuwe artikelen. Sitebezoekers die vragen stellen bouwen dus mee aan de inhoud.

Deelname
Deelname aan natuurinformatie staat open voor kennisinstellingen die waardevrije en objectief gefundeerde informatie willen delen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met coördinator Kees Hendriks.

Grasduinen is al vele jaren een instituut op natuurgebied. Grasduinen brengt maandelijks 84 schitterende pagina's over natuur, natuurwandelen en natuurfotografie. 

...meer over Grasduinen...

Onderzoekers en studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen leggen de werking van de natuur bloot. Ze presenteren hun ontdekkingen en inzichten op deze site.

 

...meer over de faculteit...
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels en hun leefgebieden.
...meer over Vogelbescherming Nederland...
 

De botanische tuin van de Universiteit Leiden herbergt al 400 jaar vele plantensoorten uit de hele wereld, vooral uit Azië. Kweken en bestuderen gebeurt in samenwerking met het Nationaal Herbarium Nederland.

...meer over de Hortus botanicus Leiden...

Het Cyttron kennisconsortium probeert via nieuwe technieken de moleculaire werking van de cel te ontrafelen.

...meer over Cyttron...

Kustvereniging EUCC is een organisatie die zich inzet voor verantwoord kustbeheer in Europa.

...meer over Kustvereniging EUCC...
Uitgeverij Het Spectrum richt zich onder meer op het samenstellen van naslagwerken. In Natuurinformatie presenteert Het Spectrum omschrijvingen van biologische begrippen.
...meer over Het Spectrum...
De Hersenstichting Nederland bevordert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van hersenaandoeningen, geeft voorlichting aan het publiek en stimuleert samenwerking tussen organisaties die zich met hersenen en hersenonderzoek bezig houden.

...meer over de Hersenstichting...
Rijkdom en verscheidenheid typeren de verzamelingen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Het museum telt meer dan 30 miljoen stukken. Daarnaast is het een populair publieksmuseum.

...meer over het KBIN...
EcoMare op Texel is het centrum voor Wadden en Noordzee: hier komt alle informatie over de zee samen en is de laatste stand van zaken te vinden.

...meer over EcoMare...
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek stimuleert wetenschappelijk onderzoek van topkwaliteit aan Nederlandse universiteiten en instituten.

...meer over NWO...

 

Naturalis onderzoekt hoe de natuur in elkaar zit en hoe zij werkt. Het verhaal van de natuur wordt aan het publiek gepresenteerd in vaste en tijdelijke tentoonstellingen.

...meer over Naturalis....

Door het uitwisselen van zaden en kennis wil De Nationale Proeftuin Nederlanders actief in aanraking brengen met biodiversiteit in de achtertuin.

...meer over de Nationale Proeftuin...

Diergaarde Blijdorp houdt zich bezig met natuurbehoud, recreatie, educatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Met ruim 1,5 miljoen bezoekers per jaar is het één van de meest populaire attracties in Nederland.

...meer over Blijdorp...

Als beroepsvereniging voor biologen zet het NIBI zich in voor verbetering van de positie van biologen op de arbeidsmarkt, in het onderzoek en in het onderwijs.
...meer over NIBI...


 

In NEMO vind je een wereld die bol staat van wetenschap en technologie. Interactieve exposities dagen je uit het experiment aan te gaan.

...meer over NEMO...

 

Het Wereld Natuur Fonds is de grootste onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie ter wereld, met meer dan 600 projecten in bijna 100 landen.

...meer over het Wereld Natuur Fonds...


 

De Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die willen genieten van de natuur.

...meer over Duinbehoud...

 

Natuurmonumenten zet zich in voor een leefbaar Nederland met voldoende ruimte voor het voortbestaan van de natuur in al haar verschijningsvormen.

...meer over Natuurmonumenten....

 

De 12 provinciale Landschappen werken samen, om ook op landelijk niveau op te kunnen komen voor de belangen van natuur en landschap. En omdat door efficient samen te werken meer energie besteed kan worden aan de zorg voor natuur en landschap in de eigen provincie.

...meer over de provinciale Landschappen...

 

TNO Bouw en Ondergrond
Geological Survey of the Netherlands
TNO is een onafhankelijk kennisbedrijf met meer dan 5000 mensen. Een bedrijf met als doel een bijdrage te leveren aan de kracht en kwaliteit van de Nederlandse economie en maatschappij. Door kennis te ontwikkelen en vooral ook toepasbaar te maken voor bedrijven en organisaties. Bouw en Ondergrond is het instituut van TNO dat zich richt op de ondergrond.

...meer over TNO...