Home

Stichting Duinbehoud

De Stichting Duinbehoud is een landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen.

De Stichting Duinbehoud komt op voor de belangen van de natuur langs de Nederlandse kust en voor de belangen van mensen die willen genieten van de natuur. Door het voeren van acties, overleg en juridische procedures probeert de Stichting Duinbehoud de natuur langs de kust te versterken. Zij stuurt regelmatig adviezen naar de overheid en naar beheerders om de natuur beter te beschermen of om nieuwe natuurgebieden in te richten. Ook geeft zij voorlichting over de waarden en bedreigingen van het duin, het strand en de Noordzee. De Stichting Duinbehoud komt op voor de bescherming van de duinen. Zij voert actie tegen verdroging en vervuiling, tegen bebouwing van de duinen en tegen een vliegveld in zee.

Website: www.duinbehoud.nl

Klik op 'Stichting Duinbehoud' (in groene balk bovenaan) voor een overzicht van de artikelen van Duinbehoud