Home

TNO Bouw en Ondergrond / Geological Survey of the Netherlands

TNO Bouw en Ondergrond (TNO BenO), Geological Survey of the Netherlands, is het centrum voor geowetenschappelijke informatie en onderzoek van Nederland, ten behoeve van duurzaam beheer en gebruik van de ondergrond en de ondergrondse natuurlijke bestaansbronnen.

Onderzoek

TNO BenO is de publieke organisatie die een onafhankelijk, objectief en gezaghebbend oordeel kan geven over alle geowetenschappelijke en daarmee verband houdende technologische aspecten van het beheer en het gebruik van de Nederlandse ondergrond en de daarin voorkomende natuurlijke bestaansbronnen.

Data en informatie

Bij de Geological Survey of the Netherlands kunnen overheden en particulieren geowetenschappelijke data, informatie op maat krijgen vanuit DINOLoket.

DINOLoket is de centrale internet-toegangspoort naar de geo-gegevens,
zie: www.dinoloket.nl

Voor meer informatie: bezoek onze website www.tno.nl/bouw_en_ondergrond/