Home

Het Eoceen

Aan het begin van het Eoceen opent zich de oosttak van de Noordelijke Atlantische Oceaan en drijft Groenland van EuraziŽ weg. Hierdoor blijft het rekregime gehandhaafd en kan het Noordzeebekken verder dalen. Op de noordelijke Noordzee, in de voormalige Centrale Noordzeeslenk, treedt weer de grootste bodemdaling op.

Het verloop van de kustlijnen in zuidelijk Nederland tijdens het Eoceen en het Oligoceen © TNO-NITG

In het Midden-Eoceen daalt de zeespiegel fors. Transgressies†en regressies†wisselden elkaar ook in het Laat-Eoceen af. Tegen het eind van het Eoceen is deze compressiefase afgelopen en ontstaat het Rijn-RhŰne-slenkssysteem. Dit systeem begint vanuit de omgeving van Bazel het gebied ten noorden en westen van de Tethys geleidelijk aan te doorsnijden.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.