Home

Ondergrondse tijdmachine

Klik op de tijdschaal voor informatie over de geologische perioden.

Algemene geologische tijdschaal. Hierin wordt bij de tijdvakken de lithostratigrafische onderverdeling boven, midden, onder gehanteerd. In de meeste artikelen wordt de chronostratigrafische indeling van vroeg, midden, laat gehanteerd. Deze zijn niet een op een te vergelijken, want de grenzen tussen de series komen voort uit andere dateringsmethoden © TNO-NITG

Geologische tijd

Het begrip 'geologische tijd' laat zich moeilijk vergelijken met het tijdsbegrip dat wij normaal gesproken in de geschiedenis gebruiken. Bij geologische tijd gaat het vaak om miljoenen jaren, terwijl de moderne mens hier ongeveer veertigduizend jaar geleden ten tonele verscheen. Ons land kreeg zijn huidige vorm nauwelijks duizend jaar geleden.

De geologische tijd is af te lezen aan de stratigrafie van de ondergrond: dit is de opeenvolging van gesteentelagen, beginnend bij de bodem waarop we lopen tot vele kilometers diep in de aardkorst.

In de geologie is het gebruikelijk om de geschiedenis van verleden naar heden te beschrijven. De dynamiek van de aardkorst en de veranderingen in klimaat en milieu waren vooral verantwoordelijk voor wat er gebeurde met het stukje aarde dat nu Nederland heet. Deze aspecten waren ook van invloed op de landschapsvormen en op de ontwikkeling van het leven. In de artikelen die door te klikken op de tijdschaal zijn op te vragen, worden de verschillende processen die zich per tijdvak voordeden kort beschreven.

In onderstaande artikelen staat beschreven hoe geologen denken dat de ondergrond zich zal ontwikkelen in de toekomst: