Home

Het Onder-Carboon

Onder Zuid-Nederland liggen mariene afzettingen uit het Onder-Carboon. Ze bestaan uit dikke, lichtgrijze tot bruine en zwarte kalksteenpakketten en dolomieten. Tussen de kalklagen liggen vaak niveaus met vuursteen. Daarnaast komen ook kleisteenlagen voor, vooral in de onderste en bovenste laagpakketten. Plaatselijk kunnen deze kalken later boven water zijn gekomen, door erosie zijn aangetast en gedeeltelijk opgelost ofwel verkarst. Daardoor zijn in de kalk holtes ontstaan, die het gesteente goede reservoirpotenties heeft gegeven. Ondanks de naam bevat de Kolenkalk zelf geen steenkool.

Zandsteenbanken van Carboon ouderdom in de Heimansgroeve in Zuid-Limburg © TNO-NITG†

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.