Home

Het Boven-Carboon

Vrijwel overal in Nederland bedekt een dik pakket jongere, overwegend continentale zand- en kleisteen de sedimenten van de Kolenkalk Groep. Juist dit soms meer dan 5000 meter dikke pakket van de Limburg Groep bevat vooral in de middelste delen vaak koollagen. Vrijwel al het Nederlandse aardgas is uit de koollagen van deze groep afkomstig. Deze gesteenten dateren uit het Namurien, Westfalien en Stefanien (alledrie etages uit het Carboon).

Gas- en/of oliemoedergesteente uit de Limburg-Groep; boorkern op een diepte van 899 meter © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.