Home

Het Onder-Perm - Rotliegend

Perm gesteenten komen in de Nederlandse Ondergrond veel voor en zijn relatief goed bekend. Het Rotliegend bestaat uit twee groepen; de Onder-Rotliegend Groep en de Boven-Rotliegend Groep.

Onder-Rotliegend Groep

Deze groep bestaat†uit dungelaagde, roodbruine tot grijsgroene basalten, vulkanische tuffen en grof-†tot fijnkorrelige, sterk kiezelhoudende klastische lagen. Het voorkomen is in ons land beperkt tot zuidoostelijk Groningen en noordoostelijk Drenthe. Daarnaast komen†Permische vulkanische gesteenten voor in het noordelijk deel van de Noordzee. De maximale dikte van deze vulkanische eenheid bedraagt in ons land ongeveer tachtig meter.

Boven-Rotliegend Groep

Sedimenten van de Boven-Rotliegend Groep zijn in een continentaal milieu afgezet. Deze groep beslaat onder andere ook de Slochteren Formatie, welke het Slochteren aardgasveld in Groningen huisvest, het grootste gasveld in West-Europa. Het zijn paarse tot roodbruine en geelgrijze, permeabele zandstenen en conglomeraten met inschakelingen van dunne, roodbruine en grijze, siltige kleisteenlagen.

Boorkern van de Slochteren Formatie uit de Boven-Rotliegend Groep in Groningen op een diepte van 3580 meter © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.