Home

Het Midden-Trias - Muschelkalk

De Muschelkalk Formatie bestaat uit een onderste en bovenste kalkige eenheid, gescheiden door een evaporitisch en een mergelinterval. De lichtgroene tot grijze kalken zijn rijk aan schelpen. De Muschelkalk Formatie is voornamelijk bekend uit de voormalige MesozoÔsche bekkens en bereikt in de Centrale Noordzee Slenk een maximale dikte van vijfhonderd meter. Bij Winterswijk zijn afzettingen van het bovenste deel van de Muschelkalk Formatie ontsloten. Ze bestaan daar uit een 31 meter dik pakket dolomitische kalken, mergels en kleistenen. Naast fossielen van ongewervelde dieren zijn in deze sectie†onlangs ook pootafdrukken en fossielen van gewervelde dieren aangetroffen.
De Muschelkalkgroeve nabij Winterswijk © TNO-NITG
Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.