Home

Het Boven-Trias - Keuper

De jongste Trias-eenheid uit de Boven-Germaanse Trias Groep is de Keuper Formatie. Deze bestaat uit een afwisseling van kleisteen- en evaporietpakketten. De formatie bevindt zich in de Centrale Noordzee Slenk, in het Breevertien Bekken, het Eems Diep en in delen van Noord-Holland, Flevoland en de Veluwe. Zoals het geval is met alle Trias-afzettingen is ook de Keuper Formatie het dikst in de Centrale Noordzee Slenk. De dikte bedraagt daar meer dan duizend meter.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.