Home

Het Onder-Jura

Gesteenten van Jura-ouderdom bestaan vooral uit mariene, grijze kalksteen, donkere kleisteen en schalies. Daarnaast bevat onze ondergrond ook zand- en kleisteenpakketten met steenkoollagen uit een continentaal milieu uit dit tijdvak. Een groot deel van de oorspronkelijk afgezette sedimenten uit de Onder-Jura is tijdens de Midden-Jura of daarna door erosie verdwenen.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.