Home

Het Midden-Jura

De Werkendam Formatie dateert uit de Midden-Jura. Deze eenheid bestaat uit grijze, mergelige kleisteen met middenin een meer kalkig, siltig tot zandig deel. Waar de formatie compleet ontwikkeld en bewaard bleef, bedraagt de dikte maximaal vijfhonderd meter.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.