Home

Het Boven-Jura

De Nedersaksen Groep dateert uit het Boven-Jura. De eenheid omvat hoofdzakelijk kleistenen, maar ook mergels, kalkstenen. Onderin bevinden zich ook evaporieten. In de Nedersaksen Groep komen lacustriene 'hot shales' voor, waaruit de aardolie in het grootste onshore oliereservoir van Noordwest-Europa, het Schoonebeek-veld is ontstaan. De maximaal aangetoonde dikte van deze eenheid bedraagt 360 meter.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.