Home

Het Onder-Krijt

De Rijnland Groep dateert uit het Onder-Krijt. Het bestaat uit glauconiethoudende zand-, silt en kleistenen en mergels. De zandstenen van de Rijnland Groep vormen de reservoirgesteenten voor de meeste aardolie die in Nederland wordt gewonnen. De afzettingen van de Rijnland Groep zijn, behalve in Zuid-Nederland en op het Texel-IJsselmeer Hoog, oorspronkelijk in vrijwel heel Nederland afgezet. De groep is maximaal ruim zevenhonderd meter dik in het Vlieland bekken.

Oliehoudende zandsteen © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.