Home

Het Boven-Krijt

Sedimenten van de Krijtkalk Groep dateren uit het Laat-Krijt. De groep bevat in het zuiden van ons land goed gecementeerde, lichtgekleurde, fijnkorrelige en mergelige kalken. Ze bestaan vrijwel uitsluitend uit de skeletten van mariene micro-organismen. Tussen de kalksteenlagen komen vaak vuursteenbanken voor. Inversietektoniek zorgde voor een sterk variŽrende dikte van de Krijtkalk Groep. De maximale dikte bedraagt 1800 meter.

Een van de formaties van de Krijtkalk Groep is de formatie van Maastricht. Klik hier voor meer informatie over de etage het Maastrichtien.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.