Home

Het Mesozo´cum

De middentijd van de aardgeschiedenis, het Mesozo´cum, duurde ongeveer 185 miljoen jaar. Catastrofen markeren zowel het begin als het einde van deze periode. Nederland was tijdens het Mesozo´cum langere tijd door de zee bedekt. Vooral Laat-Mesozo´sche gesteenten komen in onze ondergrond veel voor. Alleen in Zuid-Limburg en in het uiterste oosten van ons land komen deze aan de oppervlakte. Door opheffing en erosie zijn de oudere Mesozo´sche gesteenten grotendeels verdwenen. Hoewel veel beter bekend dan het Paleozo´cum blijft ook het beeld van de Mesozo´sche geschiedenis van ons land nog fragmentarisch.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.