Home

Het Paleozo´cum

Het Paleozo´cum toont via fossielen een uitbundige ontwikkeling van complex leven. Nederland ligt midden op de Euraziatische plaat die in dit tijdperk is ontstaan. Aan het eind van het Paleozo´cum was er sprake van een unieke situatie. Alle platen waren naar elkaar toegeschoven enávormden samen het supercontinent Pangea.áHet uitsterven van veel dierfamilies markeert de grens tussen het Paleozo´cum met het Mesozo´cum.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.