Home

Het Kenozo´cum

Met het Kenozo´cum begint het laatste deel van de aardgeschiedenis. Een catastrofale meteorietinslag in Yucatan, Mexico, en de daarmee verbonden omslag in flora en fauna, markeert wereldwijd de overgang van het Mesozo´cum naar het Kenozo´cum. Dat dergelijke inslagen van buitenaards materiaal ook in onze nabijheid voorkwamen, bewijst de vondst van een iets jongere inslagkrater in het Britse deel van de Noordzee. Dergelijke inslagen leiden tot milieurampen van enorme omvang en hebben meestal grote invloed op de ontwikkeling van het leven.

Klik hier voor een overzicht van alle perioden uit de algemene geologische tijdschaal.