Home

Aardverschuiving

Een aardverschuiving†ontstaat door†het onder invloed van de zwaartekracht afglijden van los gesteente of aarde.

Zie ook:

Bodemdaling

Compressie

Inklinking

Krimp

Overschuiving

Rifting

Zetting

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.