Home

Adsorptie

Adsorptie is de verdichting van gassen, vloeistoffen of opgeloste stoffen aan het oppervlak van vaste stoffen.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.