Home

Ammoniet

Een ammoniet is een fossiele schelp uit het†PaleozoÔcum en MesozoÔcum. De diergroep is aan het eind van het Krijt uitgestorven. Slechts het spiraalgewijs gewonden uitwendige skelet is fossiel bewaard gebleven. Deze fossielgroep is van groot belang voor datering van MesozoÔsche laagpakketten.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.