Home

Anastomoserende rivier

Een anastomoserende rivier bestaat uit een stabiel patroon van meerdere, onderling verbonden riviergeulen, gekenmerkt door een hoge sedimentatiesnelheid en een lage kronkelfactor, voorkomend in gebieden met†bodemdaling en/of zeespiegelstijging.

Zie ook:

Meanderende rivier

Verwilderde rivier Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.