Home

Basalt

Basalt is een donker gekleurd, zeer hard, vulkanisch gesteente, meestal in zuilen voorkomend; ontstaan uit materiaal, afkomstig uit de aardmantel. De hele oceanische korst op aarde bestaat uit basalt.

Zie ook:

Basalt lava

Bentheimer zandsteen

Graniet

Grind

Tufsteen

Vuursteen

Zwerfstenen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.