Home

Basalt lava

Basalt lava is een donkergekleurd uitvloeiingsgesteente dat arm aan kiezelzuur is.

Zie ook:

Basalt

Bentheimer zandsteen

Graniet

Grind

Tufsteen

Vuursteen

Zwerfstenen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.