Home

Basisveen

Basisveen is een veenlaag die dikwijls aanwezig is aan de basis van de Holocene lagunaire en kustafzettingen.

Basisveenlaag. Aan de bovenkant is het veen geŽrodeerd door een getijdegeul. Verder naar onderen zitten er schelpen en kleibrokken in de veenlaag © TNO-NITG

Zie ook:

Hoogveen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.