Home

Bioturbatie

Bioturbatie is†een verstoring van de oorspronkelijke gelaagdheid van een sediment door levende organismen.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.