Home

Compressie

Compressie is de samendrukking ten gevolge van twee naar elkaar toe bewegende delen (platen) van de lithosfeer.

Zie ook:

Aardverschuiving

Bodemdaling

Inklinking

Krimp

Overschuiving

Rifting

Zetting

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.