Home

Consolidatie

Consolidatie is de afname van het (gesteente)volume en toename van de dichtheid van een afzetting ten gevolge van toegenomen uitwendige druk en/of onttrekking van vloeistof of gas.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.