Home

Donk

Een donk is een hogergelegen plek in het landschap. Veelal een rivierduin of een begraven rivierduin uit de laatste IJstijd (het Weichselien).

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.