Home

Enthalpie

Enthalpie is warmte-inhoud (begrip uit de thermodynamica).

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.