Home

Evaporieten

Evaporieten zijn door indamping van zeewater of zoutmeren ontstane zoutafzettingen.

Boorkern van Rötzout © TNO-NITG 

Zie ook:

Halokinese

Zoutkussen

Zoutpijler

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.