Home

Fluviatiel milieu

Een fluviatiel milieu bestaat uit de omgeving en de daarbij behorende omstandigheden van rivieren.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.