Home

Fluvio-periglaciale afzettingen

Fluvio-periglaciale afzettingen zijn door smeltwater van gletsjers en landijs gevormde afzettingen.

Onder invloed van permafrost en zomerse opdooi sterk verstoorde periglaciale afzettingen © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.