Home

Formatiewater

Formatiewater is grondwater†dat aanwezig is in diepgelegen gesteentepakketten dat geen deel meer uitmaakt van de hydrologische kringloop.

Zie ook:

Bodemwater

Bronwater

Grondwater

Mineraalwater

Oppervlaktewater

Smeltwater

Zoet water

Zout water

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.