Home

Freatisch water

Freatisch water is het water onder de grondwaterspiegel in een relatief goed doorlatende laag en boven een eerste slecht doorlatende of ondoorlatende laag.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.