Home

Geohydrologie

Geohydrologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het voorkomen en stromen van ondergronds water en de eigenschappen van het gesteente in relatie hiermee.

Zie ook:

Geologie

Geomorfologie

Hydrogeologie

Hydrologie

Paleogeografie

Paleontologie

Palynologie

Stratigrafie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.