Home

Geologische kaart

Een geologische kaart is een kaart waarop de geologische gesteldheid van een gebied staat aangegeven.

Voorbeeld van een geologische kaart van Nederland met de verbreiding van aardlagen (Carboon en ouder) en breuken © TNO-NITG

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.