Home

Glaciaal

Een glaciaal is een relatief koude periode met uitbreidende landijskappen (ijstijd).

Zie ook:

Interglaciaal

Interstadiaal

Periglaciaal

Stadiaal

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.