Home

Graniet

Graniet is een grofkorrelig stollingsgesteente vooral bestaande uit kwarts, kaliveldspaat en glimmers.

Zie ook:

Basalt

Basalt lava

Bentheimer zandsteen

Grind

Tufsteen

Vuursteen

Zwerfstenen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.