Home

Grind

Grind is een gesteentefragment met een korrelgrootte tussen de 2 en 63 mm.

Grind © TNO-NITG

Zie ook:

Basalt

Basalt lava

Bentheimer zandsteen

Graniet

Tufsteen

Vuursteen

Zwerfstenen

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.