Home

Gronddeformatie

Gronddeformatie is de vervorming van de (onder)grond onder invloed van externe krachten.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.