Home

Grondwater

Grondwater is het water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot water beneden de grondwaterspiegel.

Water © TNO-NITG†

Zie ook:

Bodemwater

Bronwater

Formatiewater

Mineraalwater

Oppervlaktewater

Smeltwater

Zoet water

Zout water

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.