Home

Grondwaterstand

De grondwaterstand is de hoogte van het grondwater†ten opzichte van een referentieniveau.

Zie ook:

Grondwater

Grondwatermeetnet

Grondwaterstroming

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.