Home

Grondwaterstroming

Grondwaterstroming is de verplaatsing van het grondwater onder invloed van de zwaartekracht of van andere factoren.

Zie ook:

Grondwater

Grondwatermeetnet

Grondwaterstand

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.