Home

Hydrologie

Hydrologie is de leer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van water in al zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak, uitgezonderd het water in de zeeŽn en oceanen. Opmerking: ook de invloed van menselijk handelen wordt hier dikwijls onder begrepen.

Zie ook:

Geohydrologie

Geologie

Geomorfologie

Hydrogeologie

Paleogeografie

Paleontologie

Palynologie

Stratigrafie

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.