Home

Intensiteit

De intensiteit is het effect (belevingswaarde) voor mens en omgeving van een aardbeving op een bepaalde plaats aan het aardoppervlak; uitgedrukt in de twaalfdelige Schaal van Mercalli in Romeinse cijfers.

Zie ook:

Magnitude

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.