Home

Inversie

Inversie betekent:

1. Omkering van tektonische bewegingsrichting: bekkens worden hogen en vice versa.

2. Voorkomen van zoet grondwater onder brak of zout grondwater.

Klik hier voor een overzicht van geologische begrippen.